Tjølling Regnskap SA

Kirkefjerdingen 2
3280 Tjodalyng

Tlf. 33 12 63 00
Fax: 33 12 64 98

kristen@tjollingregnskap.no

Rutiner for regnskapførers håndtering av hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsloven trådte i kraft 1. januar 2004, og utvidet kretsen av rapporteringspliktige til også å gjelde enkelte yrkesgrupper utenfor finansiell sektor – deriblant eksterne regnskapsførere.

 

Nyhetsbrev fra NARF

I NARF sitt nyhetsbrev for desember 2012 kan du lese om bruk av BankID i Altinn, SkatteFunn, bruk av kvitteringsblokker for å dokumentere salg, bokføringsstandard for elektronisk fakturering og elektroniske skattekort. De minner også om at foretak med begrenset ansvar (BA) må registreres som samvirkeforetak (SA) før 1.1.2013. Kundebrev NARF desember 2012