Tjølling Regnskap SA

Kirkefjerdingen 2
3280 Tjodalyng

Tlf. 33 12 63 00
Fax: 33 12 64 98

kristen@tjollingregnskap.no

Om oss

Tjølling Regnskap er et regnskapslag som eies av medlemmene. Vi har ca. 250 ulike regnskapsoppdrag. Dessuten påtar vi oss andre serviceoppdrag for våre kunder, foreninger og lag. Ta kontakt med oss dersom du har behov for regnskapsføring, lønnskjøring, fakturering, økonomisk rådgivning, eller det er andre kontorfunksjoner du trenger hjelp til.